Sociaal domein

Financieel

Het financiele meerjarenperspectief van dit programma wordt in de onderstaande tabel aangegeven en is op deze wijze in de meerjarenbegroting 2023-2026 verwerkt.

Sociaal domein 2023 2024 2025 2026
Budget exploitatielasten € 28.734.000 € 27.973.000 € 27.719.000 € 27.714.000
Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen - € 48.000 € 49.000 € 59.000
Extra budget nieuw beleid € 67.000 € 977.000 € 1.060.000 € 1.112.000
Lasten (totaal) € 28.801.000 € 28.998.000 € 28.828.000 € 28.885.000
Baten € -6.058.000 € -6.186.000 € -6.314.000 € -6.382.000
Saldo van baten en lasten € 22.743.000 € 22.812.000 € 22.514.000 € 22.502.000
Reserve mutaties 2023 2024 2025 2026
Toevoegingen - - - -
Beschikkingen € -50.000 € -50.000 - -
Geraamd programmaresultaat 2023 2024 2025 2026
Totaal € 22.693.000 € 22.762.000 € 22.514.000 € 22.502.000
Reserve toelichtingen 2023 2024 2025 2026
Toevoegingen 2023 2024 2025 2026
Beschikkingen 2023 2024 2025 2026
Hospice Amandi € -50.000 € -50.000 - -