Sociaal domein

Budget

Programma 2 heeft een totaal budget van afgerond € 6,1 miljoen aan geraamde baten en € 28,8 miljoen aan geraamde bestedingen (lasten). Onderstaande grafiek geeft inzicht in de herkomst van de middelen en de onderdelen waaraan de budgetten binnen dit programma worden besteed.

Herkomst en besteding middelen: Sociaal domein (Baten € 6.108.197,00, lasten € 28.800.901,00).

Baten
Sociaal Domein breed -81.148,00
Jeugd en onderwijs -201.735,00
Maatschappelijk vastgoed -1.086.236,00
Ondersteuning -122.000,00
Werk en Inkomen -4.567.078,00
Reservemutaties -50.000,00
Totaal baten -6.108.197,00
Lasten
Sociaal Domein breed 909.554,00
Gezondheid en veiligheid 1.026.027,00
Inburgering 132.093,00
Jeugd en onderwijs 8.232.157,00
Maatschappelijk vastgoed 3.593.630,00
Ondersteuning 5.748.417,00
Welzijn en preventie 1.864.433,00
Werk en Inkomen 7.294.590,00
Totaal lasten 28.800.901,00