Bestuur, regio en middelen

Financieel

Het financiele meerjarenperspectief van dit programma wordt in de onderstaande tabel aangegeven en is op deze wijze in de meerjarenbegroting 2023-2026 verwerkt.

Bestuur, regio en middelen 2023 2024 2025 2026
Budget exploitatielasten € 4.425.000 € 4.316.000 € 3.863.000 € 3.826.000
Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen - € 110.000 € 265.000 € 305.000
Extra budget nieuw beleid - - - -
Lasten (totaal) € 4.425.000 € 4.426.000 € 4.128.000 € 4.131.000
Baten € -52.000 € -52.000 € -52.000 € -52.000
Saldo van baten en lasten € 4.372.000 € 4.373.000 € 4.075.000 € 4.079.000
Reserve mutaties 2023 2024 2025 2026
Toevoegingen - - - -
Beschikkingen € -284.000 € -284.000 - -
Geraamd programmaresultaat 2023 2024 2025 2026
Totaal € 4.088.000 € 4.089.000 € 4.075.000 € 4.079.000
Reserve toelichtingen 2023 2024 2025 2026
Toevoegingen 2023 2024 2025 2026
Beschikkingen 2023 2024 2025 2026
Bijdrage aan Holland Rijnland € -284.000 € -284.000 - -