Bestuur, regio en middelen

Budget

Programma 1 (inclusief algemene dekkingsmiddelen) heeft een totaal budget van afgerond € 49,0 miljoen aan geraamde baten en € 14,6 miljoen aan geraamde bestedingen (lasten). Exclusief algemene dekkingsmiddelen is dit een budget van afgerond € 0,3 miljoen aan geraamde baten en € 4,4 miljoen aan geraamde bestedingen (lasten). Onderstaande grafiek geeft inzicht in de herkomst van de middelen en de onderdelen waaraan de budgetten binnen dit programma worden besteed.

Herkomst en besteding middelen: Bestuur, regio en middelen (Baten € 336.665,00, lasten € 4.424.748,00).

Baten
Openbare veiligheid -52.320,00
Reservemutaties -284.345,00
Totaal baten -336.665,00
Lasten
Bestuursorganen 1.486.436,00
Griffie 266.860,00
Openbare veiligheid 2.108.056,00
Organisatie algemeen 65.650,00
Regionale samenwerking 495.246,00
Overig 2.500,00
Totaal lasten 4.424.748,00