Bestuur, regio en middelen

Inleiding bestuur, regio en middelen

Wij willen besturen met ruimte voor invloed aan de voorkant vanuit inwoners, ondernemers, dorpsraden en overige instellingen en hebben daarbij een sterke stem in de regio. Wij vergroten de grip op onze verbonden partijen en hebben een proactieve en solidaire houding door het uitdragen van onze kernkwaliteiten groen, recreatie en toerisme, (glas)tuinbouw, handel, logistiek en bereikbaarheid in onze samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden. We gaan uit van de uitvoering van de gemeentelijke taken binnen een structureel sluitende begroting.

Extra inspanningen