Online begroting 2023

Gemeente Kaag en Braassem

Met trots presenteert de gemeente Kaag en Braassem de digitale programmabegroting 2023-2026, de begroting waarmee de doelen, resultaten en inspanningen die waren gebaseerd op de Samenwerkingsagenda geactualiseerd zijn aan de hand van de door de raad vastgestelde Omgevingsvisie.

Programma's

Bestuur, regio en middelen

Sociaal domein

Ruimte en leefomgeving

Bestuur, regio en middelen

Uitgaven

 • Bestuursorganen (€ 1.486.436,00)
 • Griffie (€ 266.860,00)
 • Openbare veiligheid (€ 2.108.056,00)
 • Organisatie algemeen (€ 65.650,00)
 • Regionale samenwerking (€ 495.246,00)
 • Overig (€ 2.500,00)

Sociaal domein

Uitgaven

 • Sociaal Domein breed (€ 909.554,00)
 • Gezondheid en veiligheid (€ 1.026.027,00)
 • Inburgering (€ 132.093,00)
 • Jeugd en onderwijs (€ 8.232.157,00)
 • Maatschappelijk vastgoed (€ 3.593.630,00)
 • Ondersteuning (€ 5.748.417,00)
 • Welzijn en preventie (€ 1.864.433,00)
 • Werk en Inkomen (€ 7.294.590,00)

Ruimte en leefomgeving

Uitgaven

 • Afvalinzameling (€ 3.542.060,00)
 • Beheer openbare ruimte (€ 7.119.434,00)
 • Beheer riolering (€ 2.869.055,00)
 • Bouwgrondexploitatie (€ 1.776.370,00)
 • Burgerzaken (€ 643.400,00)
 • Leges burgerzaken (€ 67.180,00)
 • Milieu (€ 1.166.540,00)
 • Overig (€ 1.286.397,00)
 • Recreatie en toerisme (€ 455.235,00)
 • Ruimtelijke ontwikkeling (€ 2.819.568,00)
 • Verkeer en vervoer (€ 379.361,00)
 • Reservemutaties (€ 334.990,00)