Sociaal domein

Financieel

Het financiele meerjarenperspectief van dit programma wordt in de onderstaande tabel aangegeven en is op deze wijze in de meerjarenbegroting 2022-2025 verwerkt.

Sociaal domein 2022 2023 2024 2025
Budget exploitatielasten € 26.165.000 € 26.174.000 € 25.955.000 € 26.113.000
Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen - € 44.000 € 46.000 € 47.000
Extra budget nieuw beleid € 12.000 € 54.000 € 741.000 € 914.000
Lasten (totaal) € 26.177.000 € 26.272.000 € 26.742.000 € 27.074.000
Baten € -6.065.000 € -6.003.000 € -5.964.000 € -5.913.000
Saldo van baten en lasten € 20.112.000 € 20.269.000 € 20.778.000 € 21.162.000
Reserve mutaties 2022 2023 2024 2025
Toevoegingen - - - -
Beschikkingen € -250.000 - - -
Geraamd programmaresultaat 2022 2023 2024 2025
Totaal € 19.862.000 € 20.269.000 € 20.778.000 € 21.162.000
Reserve toelichtingen 2022 2023 2024 2025
Toevoegingen 2022 2023 2024 2025
Beschikkingen 2022 2023 2024 2025
Onderzoeks- en programmakosten Sportpad € -250.000 - - -