Bestuur, regio en middelen

Financieel

Het financiele meerjarenperspectief van dit programma wordt in de onderstaande tabel aangegeven en is op deze wijze in de meerjarenbegroting 2022-2025 verwerkt.

Bestuur, regio en middelen 2022 2023 2024 2025
Budget exploitatielasten € 4.124.000 € 4.102.000 € 4.097.000 € 3.560.000
Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen - € 6.000 € 12.000 € 170.000
Extra budget nieuw beleid - - - -
Lasten (totaal) € 4.124.000 € 4.108.000 € 4.109.000 € 3.730.000
Baten € -51.000 € -51.000 € -51.000 € -51.000
Saldo van baten en lasten € 4.073.000 € 4.057.000 € 4.058.000 € 3.679.000
Reserve mutaties 2022 2023 2024 2025
Toevoegingen 0 0 0 0
Beschikkingen € -369.000 € -369.000 € -369.000 -
Geraamd programmaresultaat 2022 2023 2024 2025
Totaal € 3.704.000 € 3.688.000 € 3.689.000 € 3.679.000
Reserve toelichtingen 2022 2023 2024 2025
Toevoegingen 2022 2023 2024 2025
Beschikkingen 2022 2023 2024 2025
Bijdrage aan Holland Rijnland € -369.000 € -369.000 € -369.000 -