Bestuur, regio en middelen

Budget

Programma 1 (inclusief algemene dekkingsmiddelen) heeft een totaal budget van afgerond € 44,2 miljoen aan geraamde baten en € 15,6 miljoen aan geraamde bestedingen (lasten). Exclusief algemene dekkingsmiddelen is dit een budget van afgerond € 0,4 miljoen aan geraamde baten en € 4,1 miljoen aan geraamde bestedingen (lasten). Onderstaande grafiek geeft inzicht in de herkomst van de middelen en de onderdelen waaraan de budgetten binnen dit programma worden besteed.

Herkomst en besteding middelen: Bestuur, regio en middelen (Baten € 419.913,00, lasten € 4.124.247,00).

Baten
Openbare veiligheid -51.048,00
Reservemutaties -368.865,00
Totaal baten -419.913,00
Lasten
Bestuursorganen 1.188.250,00
Griffie 260.405,00
Openbare veiligheid 2.035.299,00
Organisatie algemeen 65.650,00
Regionale samenwerking 566.332,00
Overig 8.311,00
Totaal lasten 4.124.247,00