Online begroting 2022

Gemeente Kaag en Braassem

Met trots presenteert de gemeente Kaag en Braassem de digitale programmabegroting 2022-2025, de begroting waarmee we de doelen, resultaten en inspanningen uit de Samenwerkingsagenda “Maak meedoen mogelijk” afsluiten.

Programma's

Bestuur, regio en middelen

Sociaal domein

Ruimte en leefomgeving

Bestuur, regio en middelen

Uitgaven

 • Bestuursorganen (€ 1.188.250,00)
 • Griffie (€ 260.405,00)
 • Openbare veiligheid (€ 2.035.299,00)
 • Organisatie algemeen (€ 65.650,00)
 • Regionale samenwerking (€ 566.332,00)
 • Overig (€ 8.311,00)

Sociaal domein

Uitgaven

 • Sociaal Domein breed (€ 826.669,00)
 • Gezondheid en veiligheid (€ 988.298,00)
 • Inburgering (€ 103.889,00)
 • Jeugd en onderwijs (€ 6.916.082,00)
 • Maatschappelijk vastgoed (€ 3.444.466,00)
 • Ondersteuning (€ 5.193.664,00)
 • Welzijn en preventie (€ 1.868.508,00)
 • Werk en Inkomen (€ 6.835.486,00)

Ruimte en leefomgeving

Uitgaven

 • Afvalinzameling (€ 3.242.456,00)
 • Beheer openbare ruimte (€ 6.871.908,00)
 • Beheer riolering (€ 2.536.841,00)
 • Bouwgrondexploitatie (€ 2.664.090,00)
 • Burgerzaken (€ 452.226,00)
 • Leges burgerzaken (€ 67.180,00)
 • Milieu (€ 1.117.247,00)
 • Overig (€ 1.095.825,00)
 • Recreatie en toerisme (€ 437.563,00)
 • Ruimtelijke ontwikkeling (€ 2.488.866,00)
 • Verkeer en vervoer (€ 410.173,00)
 • Reservemutaties (€ 77.531,00)