Sociaal domein

Financieel

Het financiele meerjarenperspectief van dit programma wordt in de onderstaande tabel aangegeven en is op deze wijze in de meerjarenbegroting 2021-2024 verwerkt.

 

Sociaal domein 2021 2022 2023 2024
Budget exploitatielasten € 24.126.000 € 24.086.000 € 23.863.000 € 23.851.000
Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen 0 € 41.000 € 44.000 € 58.000
Extra budget nieuw beleid € 10.000 € 12.000 € 20.000 € 673.000
Lasten (totaal) € 24.136.000 € 24.139.000 € 23.927.000 € 24.582.000
Baten € -5.559.000 € -5.543.000 € -5.543.000 € -5.543.000
Saldo van baten en lasten € 18.578.000 € 18.596.000 € 18.384.000 € 19.039.000
Reserve mutaties 2021 2022 2023 2024
Toevoegingen 0 0 0 0
Beschikkingen 0 0 0 0
Geraamd programmaresultaat 2021 2022 2023 2024
Totaal € 18.578.000 € 18.596.000 € 18.384.000 € 19.039.000
Reserve toelichtingen 2021 2022 2023 2024
Toevoegingen 2021 2022 2023 2024
Beschikkingen 2021 2022 2023 2024