Sociaal domein

Budget

Programma 2 heeft een totaal budget van afgerond € 5,5 miljoen aan geraamde baten en € 24,1 miljoen aan geraamde bestedingen (lasten). Onderstaande grafiek geeft inzicht in de herkomst van de middelen en de onderdelen waaraan de budgetten binnen dit programma worden besteed.

 

Herkomst en besteding middelen: Sociaal domein (Baten € 5.558.726,00, lasten € 24.136.242,00).

Baten
Ontwikkeling -180.135,00
Ondersteuning -4.309.920,00
Maatschappelijk vastgoed -1.068.671,00
Totaal baten -5.558.726,00
Lasten
Werken 520.149,00
Gezondheid en veiligheid 1.034.660,00
Toegang 733.351,00
Ontwikkeling 7.392.320,00
Ondersteuning 10.726.216,00
Investeren in mensen 352.413,00
Maatschappelijk vastgoed 3.377.133,00
Totaal lasten 24.136.242,00