Ruimte en leefomgeving

Financieel

Het financiele meerjarenperspectief van dit programma wordt in de onderstaande tabel aangegeven en is op deze wijze in de meerjarenbegroting 2021-2024 verwerkt.

 

Ruimte en leefomgeving 2021 2022 2023 2024
Budget exploitatielasten € 18.466.000 € 17.364.000 € 17.331.000 € 17.409.000
Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen 0 € 34.000 € 50.000 € 54.000
Extra budget nieuw beleid € 926.000 € 717.000 € 617.000 € 715.000
Lasten (totaal) € 19.392.000 € 18.115.000 € 17.998.000 € 18.178.000
Baten € -10.528.000 € -9.439.000 € -9.320.000 € -9.146.000
Saldo van baten en lasten € 8.865.000 € 8.675.000 € 8.677.000 € 9.032.000
Reserve mutaties 2021 2022 2023 2024
Toevoegingen € 219.000 € 266.000 € 313.000 € 360.000
Beschikkingen € -734.000 € -580.000 € -600.000 € -806.000
Geraamd programmaresultaat 2021 2022 2023 2024
Totaal € 8.350.000 € 8.361.000 € 8.391.000 8.587.000
Reserve toelichtingen 2021 2022 2023 2024
Toevoegingen 2021 2022 2023 2024
Jaarlijkse dotatie IMNOR € 219.000 € 266.000 € 313.000 € 360.000
Beschikkingen 2021 2022 2023 2024
Bijdrage aan begr. exploitatie IMNOR € -133.000 € -265.000 € -316.000 € -366.000
Implementatie Omgevingswet € -200.000 0 0 0
Bijdrage aan provincie ivm N207 € -300.000 0 0 0
Reconstructie werkz. Jaagpad Waternet € -86.000 0 0 0
Afsluiten ESW Van Egmond € -15.000 0 0 0
Afsluiten vm gemeentehuis Rijnsaterwoude 0 € -202.000 0 0
Afsluiten Centrumplan Leimuiden 0 € -100.000 0 0
Afsluiten ESW Gerardusschool 0 € -13.000 0 0
Afsluiten Connexxion Leimuiden 0 0 € -284.000 0
Afsluiten West End 0 0 0 € -440.000