Bestuur, regio en middelen

Financieel

Het financiele meerjarenperspectief van dit programma wordt in de onderstaande tabel aangegeven en is op deze wijze in de meerjarenbegroting 2021-2024 verwerkt.

Bestuur, regio en middelen 2021 2022 2023 2024
Budget exploitatielasten € 4.312.000 € 4.075.000 € 4.020.000 € 4.004.000
Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen 0 € 265.000 € 303.000 € 317.000
Extra budget nieuw beleid € 15.000 0 0 0
Lasten (totaal) € 4.327.000 € 4.340.000 € 4.323.000 € 4.321.000
Baten € -78.000 € -78.000 € -78.000 € -78.000
Saldo van baten en lasten € 4.249.000 € 4.262.000 € 4.246.000 € 4.243.000
Reserve mutaties 2021 2022 2023 2024
Toevoegingen 0 0 0 0
Beschikkingen € -369.000 € -369.000 € -369.000 € -369.000
Geraamd programmaresultaat 2021 2022 2023 2024
Totaal € 3.880.000 € 3.893.000 € 3.877.000 € 3.874.000
Reserve toelichtingen 2021 2022 2023 2024
Toevoegingen 2021 2022 2023 2024
Beschikkingen 2021 2022 2023 2024
Bijdrage aan Holland Rijnland € -369.000 € -369.000 € -369.000 € -369.000