Bestuur, regio en middelen

Budget

Programma 1 (inclusief algemene dekkingsmiddelen) heeft een totaal budget van afgerond € 42,7 miljoen aan geraamde baten en € 13,4 miljoen aan geraamde bestedingen (lasten). Exclusief algemene dekkingsmiddelen is dit een budget van afgerond € 0,4 miljoen aan geraamde baten en € 4,3 miljoen aan geraamde bestedingen (lasten). Onderstaande grafiek geeft inzicht in de herkomst van de middelen en de onderdelen waaraan de budgetten binnen dit programma worden besteed.

Herkomst en besteding middelen: Bestuur, regio en middelen (Baten € 446.425,00, lasten € 4.317.037,00).

Baten
Bestuursorganen -18.491,00
Openbare veiligheid -59.069,00
Reserve mutaties -368.865,00
Totaal baten -446.425,00
Lasten
Bestuursorganen 1.134.497,00
Griffie 235.984,00
Openbare veiligheid 2.348.749,00
Organisatie algemeen 40.650,00
Regionale samenwerking 557.157,00
Totaal lasten 4.317.037,00