Lokale heffingen

Lokale heffingen vormen voor de gemeente een belangrijke inkomstenbron. De hierna volgende tabel geeft een overzicht van de lokale belastingen die Kaag en Braassem kent. Aan de hand van de nog vast te stellen WOZ-waarden 2021 (peildatum 1 januari 2020), zullen de definitieve OZB-tarieven 2021 worden bepaald.