Online begroting 2021

Gemeente Kaag en Braassem

Met trots presenteert de gemeente Kaag en Braassem de digitale programmabegroting 2021-2024. Al enige jaren zijn we bezig om onze financiële stukken overzichtelijker, toegankelijker en leesbaarder te maken. Voorheen werd de begroting aangeboden in de vorm van een dik boek. De afgelopen jaren hebben we dit boek in omvang terug kunnen brengen. Sinds 2017 kunnen wij onze begroting ook via een webapplicatie aan inwoners, bedrijven en andere geïnteresseerden aanbieden.

Programma's

Bestuur, regio en middelen

Sociaal domein

Ruimte en leefomgeving

Bestuur, regio en middelen

Uitgaven

 • Bestuursorganen (€ 1.134.497,00)
 • Griffie (€ 235.984,00)
 • Openbare veiligheid (€ 2.348.749,00)
 • Organisatie algemeen (€ 40.650,00)
 • Regionale samenwerking (€ 557.157,00)

Sociaal domein

Uitgaven

 • Werken (€ 520.149,00)
 • Gezondheid en veiligheid (€ 1.034.660,00)
 • Toegang (€ 733.351,00)
 • Ontwikkeling (€ 7.392.320,00)
 • Ondersteuning (€ 10.726.216,00)
 • Investeren in mensen (€ 352.413,00)
 • Maatschappelijk vastgoed (€ 3.377.133,00)

Ruimte en leefomgeving

Uitgaven

 • Afvalinzameling (€ 3.148.148,00)
 • Beheer openbare ruimte (€ 6.415.593,00)
 • Beheer riolering (€ 2.790.065,00)
 • Bouwgrondexploitatie (€ 1.520.771,00)
 • Burgerzaken (€ 228.541,00)
 • Leges burgerzaken (€ 67.180,00)
 • Milieu (€ 990.000,00)
 • Overig (€ 469.397,00)
 • Recreatie en toerisme (€ 502.702,00)
 • Reserve mutaties (€ 219.105,00)
 • Ruimtelijke ontwikkeling (€ 2.886.953,00)
 • Verkeer en vervoer (€ 404.473,00)