Sociaal domein

Financieel

Het financiele meerjarenperspectief van dit programma wordt in de onderstaande tabel aangegeven en is op deze wijze in de meerjarenbegroting 2020-2023 verwerkt.

 

Sociaal domein 2020 2021 2022 2023
Budget exploitatielasten € 23.722.000 € 23.240.000 € 23.275.000 € 23.270.000
Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen 0 € 40.000 € 46.000 € 50.000
Extra budget nieuw beleid 0 € -978.000 € -1.010.000 € -1.010.000
Lasten (totaal) € 23.722.000 € 22.302.000 € 22.311.000 € 22.310.000
Baten € -5.479.000 € -5.509.000 € -5.509.000 € -5.509.000
Saldo van baten en lasten € 18.243.000 € 16.793.000 € 16.802.000 € 16.801.000
Reserve mutaties 2020 2021 2022 2023
Geraamd programmaresultaat 2020 2021 2022 2023
Totaal € 18.243.000 € 16.793.000 € 16.802.000 € 16.801.000
Reserve toelichtingen 2020 2021 2022 2023
Toevoegingen 2020 2021 2022 2023
Beschikkingen 2020 2021 2022 2023