Sociaal domein

Budget

Programma 2 heeft een totaal budget van afgerond € 5,5 miljoen aan geraamde baten en € 23,7 miljoen aan geraamde bestedingen (lasten). Onderstaande grafiek geeft inzicht in de herkomst van de middelen en de onderdelen waaraan de budgetten binnen dit programma worden besteed.

Herkomst en besteding middelen: Sociaal domein (Baten € 5.479.005,00, lasten € 23.721.556,00).

Baten
Ontwikkeling -180.135,00
Ondersteuning -4.300.571,00
Maatschappelijk vastgoed -998.299,00
Totaal baten -5.479.005,00
Lasten
Werken 476.654,00
Gezondheid en veiligheid 793.092,00
Toegang 495.885,00
Ontwikkeling 6.178.372,00
Ondersteuning 10.805.415,00
Investeren in mensen 364.295,00
Maatschappelijk vastgoed 4.607.843,00
Totaal lasten 23.721.556,00