Ruimte en leefomgeving

Financieel

Het financiele meerjarenperspectief van dit programma wordt in de onderstaande tabel aangegeven en is op deze wijze in de meerjarenbegroting 2020-2023 verwerkt.

 

Ruimte en leefomgeving 2020 2021 2022 2023
Budget exploitatielasten € 20.124.000 € 18.310.000 € 17.683.000 € 17.813.000
Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen 0 € 50.000 € 77.000 € 93.000
Extra budget nieuw beleid 0 € -566.000 € -765.000 € -865.000
Lasten (totaal) € 20.124.000 € 17.794.000 € 16.995.000 € 17.041.000
Baten € -10.652.000 € -9.146.000 € -8.907.000 € -8.178.000
Saldo van baten en lasten € 9.473.000 € 8.649.000 € 8.089.000 € 8.863.000
Reserve mutaties 2020 2021 2022 2023
Toevoegingen € 419.000 € 471.000 € 524.000 € 577.000
Beschikkingen € -1.272.000 € -749.000 € -362.000 € -1.228.000
Geraamd programmaresultaat 2020 2021 2022 2023
Totaal € 8.619.000 € 8.371.000 € 8.251.000 € 8.212.000
Reserve toelichtingen 2020 2021 2022 2023
Toevoegingen 2020 2021 2022 2023
Jaarlijkse dotatie IMNOR € 419.000 € 471.000 € 524.000 € 577.000
Beschikkingen 2020 2021 2022 2023
Bijdrage aan begr. exploitatie IMNOR € -191.000 € -252.000 € -313.000 € -374.000
Implementatie Omgevingswet € -200.000 0 0 0
Bijdrage aan provincie ivm N207 € -300.000 0 0 0
Afsluiten Van Alcmaerlaan € -25.000 0 0 0
Afsluiten ESW Van Egmond € -76.000 0 0 0
Afsluiten Regenboogweg Nieuwe Wetering € -181.000 0 0 0
Afsluiten vm gemeentehuis Rijnsaterwoude € -196.000 0 0 0
Afsluiten Connexxion Leimuiden 0 € -303.000 0 0
Afsluiten Centrumplan Leimuiden 0 € -110.000 0 0
Afsluiten ESW Gerardusschool 0 € -33.000 0 0
Afsluiten West End 0 0 0 € -707.000
Saldo riolering uit reserve € -103.000 € -51.000 € -49.000 € -147.000