Ruimte en leefomgeving

Inleiding ruimte en leefomgeving

Kaag en Braassem staat voor schoon, heel en veilig. Een leefbare, duurzame en ruimtelijk in balans zijnde gemeente met behoud van haar kernkwaliteit als landelijke woongemeente en de doorontwikkeling als woon-, werk- en recreatiegemeente. Kaag en Braassem versterkt hierdoor en wordt nog aantrekkelijker in de regio. Bij de te leveren inspanningen binnen dit programma zal er aandacht zijn voor invloed aan de voorkant vanuit inwoners, ondernemers, dorpsraden en overige instellingen evenals voor het onderwerp duurzaamheid.

 

Extra inspanningen

Uitwerken duurzaamheidsagenda

Ambtelijke inzet Energieakkoord

Bijdrage Energieakkoord Holland Rijnland

Planontwikkeling bedrijventerreinen

Herinrichting Winkelhart Roelofarendsveen

Ophogen cofinancieringsbudget Groen en Natuur

Extra wensen openbare ruimte (parels)

Vergroenen openbare ruimte

Integrale gebiedsvisie Sportpad Roelofarendsveen

Uitvoeren vervolgfasen IBOR