Sociaal domein

Financieel

Het financiele meerjarenperspectief van dit programma wordt in de onderstaande tabel aangegeven en is op deze wijze in de meerjarenbegroting 2019-2022 verwerkt.

Sociaal domein 2019 2020 2021 2022
Budget exploitatielasten € 22.414.000 € 22.788.000 € 22.530.000 € 22.555.000
Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen 0 € 37.000 € 76.000 € 83.000
Extra budget nieuw beleid (inspanningen DIN) - - € -70.000 € -70.000
Lasten (totaal) € 22.414.000 € 22.825.000 € 22.536.000 € 22.568.000
Baten € -5.402.000 € -5.402.000 € -5.402.000 € -5.402.000
Saldo van baten en lasten € 17.012.000 € 17.424.000 € 17.134.000 € 17.167.000
Reserve mutaties 2019 2020 2021 2022
Toevoegingen - - - -
Beschikkingen - - - -
Geraamd programmaresultaat 2019 2020 2021 2022
Totaal € 17.012.000 € 17.424.000 € 17.134.000 € 17.167.000
Reserve toelichtingen 2019 2020 2021 2022
Toevoegingen 2019 2020 2021 2022
Beschikkingen 2019 2020 2021 2022