Sociaal domein

Budget

Programma 2. heeft een totaal budget van afgerond €5,4 miljoen aan geraamde baten en €22,4 miljoen geraamde bestedingen (lasten). Onderstaande grafiek geeft inzicht in de herkomst van de middelen en de onderdelen waaraan de budgetten binnen dit programma worden besteed.

Herkomst en besteding middelen: Sociaal domein (Baten € 5.401.864,00, lasten € 22.413.669,00).

Baten
Ontwikkeling -164.808,00
Ondersteuning -4.300.571,00
Maatschappelijk vastgoed -936.485,00
Totaal baten -5.401.864,00
Lasten
Werken 403.901,00
Gezondheid en veiligheid 853.152,00
Toegang 552.469,00
Ontwikkeling 6.229.189,00
Ondersteuning 10.771.788,00
Investeren in mensen 317.741,00
Maatschappelijk vastgoed 3.285.429,00
Totaal lasten 22.413.669,00