Ruimte en leefomgeving

Financieel

Het financiele meerjarenperspectief van dit programma wordt in de onderstaande tabel aangegeven en is op deze wijze in de meerjarenbegroting 2019-2022 verwerkt.

Ruimte en leefomgeving 2019 2020 2021 2022
Budget exploitatielasten € 19.330.000 € 17.393.000 € 17.048.000 € 16.474.000
Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen - € 97.000 € 92.000 € 122.000
Extra budget nieuw beleid (inspanningen DIN) - € 85.000 - € -35.000
Lasten (totaal) € 19.330.000 € 17.575.000 € 17.140.000 € 16.561.000
Baten € -11.646.000 € -9.733.000 € -8.649.000 € -8.809.000
Saldo van baten en lasten € 7.684.000 € 7.842.000 € 8.492.000 € 7.752.000
Reserve mutaties 2019 2020 2021 2022
Toevoegingen € 415.000 € 371.000 € 378.000 € 358.000
Beschikkingen € -152.000 € -667.000 € -598.000 € -346.000
Geraamd programmaresultaat 2019 2020 2021 2022
Totaal € 7.946.000 € 7.546.000 € 8.272.000 € 7.765.000
Reserve toelichtingen 2019 2020 2021 2022
Toevoegingen 2019 2020 2021 2022
Jaarlijkse dotatie IMNOR € 313.000 € 313.000 € 313.000 € 313.000
Saldo riolering naar reserve € 101.000 € 57.000 € 65.000 € 45.000
Beschikkingen 2019 2020 2021 2022
Bijdrage aan begr.exploitatie IMNOR € -130.000 € -189.000 € -273.000 € -323.000
Afsluiten Centrumplan Leimuiden - € -155.000 - -
Afsluiten Connexxion Leimuiden - - € -303.000 -
Afsluiten ESW van Egmond - € -100.000 - -
Afsluiten Regenboogweg Nw. Wetering Noord - € -200.000 - -
Saldo riolering uit reserve € -22.000 € -22.000 € -22.000 € -22.000