Bestuur, regio en middelen

Financieel

Het financiele meerjarenperspectief van dit programma wordt in de onderstaande tabel aangegeven en is op deze wijze in de meerjarenbegroting 2019-2022 verwerkt.

Bestuur, regio en middelen 2019 2020 2021 2022
Budget exploitatielasten € 4.027.000 € 3.783.000 € 3.946.000 € 3.901.000
Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen 0 € 318.000 € 164.000 € 224.000
Extra budget nieuw beleid (inspanningen DIN) 0 € -85.000 € -125.000 € -125.000
Lasten (totaal) € 4.027.000 € 4.016.000 € 3.985.000 € 4.000.000
Baten € -72.000 € -72.000 € -72.000 € -72.000
Saldo van baten en lasten € 3.955.000 € 3.944.000 € 3.913.000 € 3.928.000
Reserve mutaties 2019 2020 2021 2022
Toevoegingen - - - -
Beschikkingen € -369.000 € -369.000 € -369.000 € -369.000
Geraamd programmaresultaat 2019 2020 2021 2022
Totaal € 3.586.000 € 3.575.000 € 3.544.000 € 3.559.000
Reserve toelichtingen 2019 2020 2021 2022
Toevoegingen 2019 2020 2021 2022
Beschikkingen 2019 2020 2021 2022
Bijdrage aan Holland Rijnland € -369.000 € -369.000 € -369.000 € -369.000