Bestuur, regio en middelen

Budget

Programma 1. heeft een totaal budget (exclusief algemene dekkingsmiddelen) van afgerond €0,4 miljoen aan geraamde baten en €4,0 miljoen aan geraamde bestedingen (lasten). Onderstaande grafiek geeft inzicht in de herkomst van de middelen en de onderdelen waaraan de budgetten worden besteed.

Herkomst en besteding middelen: Bestuur, regio en middelen (Baten € 441.043,00, lasten € 4.026.631,00).

Baten
Bestuursorganen -17.017,00
Openbare veiligheid -55.161,00
Reserve mutaties -368.865,00
Totaal baten -441.043,00
Lasten
Bestuursorganen 955.852,00
Griffie 251.075,00
Openbare veiligheid 2.211.689,00
Organisatie algemeen 40.650,00
Overig 13.000,00
Regionale samenwerking 554.365,00
Totaal lasten 4.026.631,00